Поради усложнената противоепидемична обстановка, семинарите в Ямбол, Стара Загора и Сливен в рамките на проекта „ Прилагане на модели и политики за насърчаване на гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно ниво”, ще бъде проведен онлаий.